Din bedrift har sannsynligvis vært en støttespiller for IF Sturla i kort eller lang tid. Kanskje bidro du for lenge siden eller kanskje er du en ferskere støttespiller. Ditt bidrag, uansett størrelse, har vært av uvurderlig betydning for at klubben har fått muligheten til å gjøre en forskjell i Drammensområdet. 

Vi har skapt mestringsarenaer for store og små, utøvere som har store ambisjoner og utøvere som har ønsket å delta i et godt sosialt miljø. Mange har tatt medaljer, i klubbmesterskap, kretsmesterskap, Norgesmesterskap, VM, OL og i mange andre sammenhenger. Mange har også fått en administrativ "utdannelse" gjennom tillitsverv, store og små oppgaver i våre arragementer, trenereoppgaver og så videre. 

Nå er tiden inne til å oppsummere de siste 50 årene og legge denne sammen med de første 50. Målsettingen er å vise hvilken stor betydning IF Sturla har hatt for Drammens-samfunnet og for hver av de individene som har deltatt. Din innsats som støttespiller vil også bli dokumentert og ved å støtte produksjonen av boken vil du få:

Vi håper at din bedrift kan bidra som gratulant og støtte med et beløp mellom kr 2000 og 10 000 . Da får du kun 1 eksemplar av boken og firmanavn på gratulasjonsside i boken. 

Eventuelt overskudd går uavkortet til klubbens aktiviter for barn og unge.