Du har kanskje støttet klubben i mange år, eller din støtte er av nyere dato. Klubbens støttespillere har bidratt på mange måter, og har vært svært viktige for klubben. Nå trenger vi din bistand for å dokumentere dette. Din bistand har muliggjort et svært viktig bidrag til lokalsamfunnet. Nå skal vi skrive historien. Vi håper at du er med.