Sturlahuset er et viktig samlingspunkt for klubben. Huset brukes hyppig av klubbens egne grupper. Dessuten er det populært å leie Sturlahuset til ulike aktiviteter og festligheter både på kveldstid og i helger.

Les mer om Sturlahuset