Boken blir en beretning om alle klubbens 100 år. Første del av boken vil være et opptrykk av Per L.s originale manuskript fra 1973. Deretter vil Tom Helgesen beskrive de siste 50 årene. Han vil bruke en "bred pensel" og veil beskrive alt fra de største idrettslige høydepunkter til klubbens betydning for lokalmiljøet i Drammensområdet. Avslutningsvis vil boken inneholde en fyldig statistikk del. 

Sturlas bok om de første 50 år