De fleste idrettsinteresserte i Drammen kjenner til Tom Helgesen og hans forfatterskap. Tom har vært en allsidig idrettsutøver med bakgrunn fra ski i Drammens Ballklubb og friidrett i Sturla. Han er mest kjent som friluftsmenneske, forfatter av en lang rekke fantastiske naturbøker fra våre nærområder, og som journalist. 

Vi er svært fornøyde med en kapasitet som Tom har påtatt seg å skrive jubileumsberetningen og er trygge på at resultatet vil ble meget bra. 

For å støtte opp om Toms arbeid og sikre forankring i alle deler av klubben har vi nedsatt en ressursgruppe ledet av Tore Justad og bestående av sentrale personer fra de ulike gruppene:

  • Håkon Fossen
  • Jan Yngvar Nilsen
  • Odd Grønli
  • Kristin Haftorn Johansen
  • Linda Verde
  • Geir Holm Gundersen
  • Devegg Ruud
  • Jan Morten Andersen

Les mer om Tom i Drammen Byleksikon